Ένα τίμιο κομμάτι από έναν τίμιο μουσικό που έβγαλε τα συμπεράσματά του.

Και ο άνθρωπος που έγραψε απλά τί να κάνουμε.

Μη μείνετε στο τραγούδι του Λένον. Αφομοιώστε το Λένιν και ο κόσμος θα γίνει δικός μας.